Higiena živil in HACCP sistem

Storitve s področja higiene živil in HACCP:

 • Strokovno svetovanje – izdelava in verifi kacija HACCP sistema:
  • pregled dokumentacije HACCP
  • pregled higienskega stanja objekta, postopkov dela, dokumentacije v procesu, predlog korektivnih ukrepov, mnenje
  • izdelava programov za preprečevanje razmnoževanja legionele v vodovodnem omrežju (odvzem vzorcev vode na prisotnost legionele)
  • DDD storitev (deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija), postavitev vab in pregledi
 • Vzorčenje – odvzem vzorcev živil, pitne vode, brisov na snažnost:
  • odvzem vzorcev brez mnenja
  • mnenje k rezultatom laboratorijskega preskusa
 • Dodatno individualno svetovanje.
 • Usposabljaje zaposlenih v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom:
  • usposabljanje delavcev
  • usposabljanje odgovornih oseb
 • Strokovni pregledi premičnih in nepremičnih objektov glede njihove zdravstveno higienske ustreznosti ter izdelava mnenja.
 • Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog higiene živil.
E: vzd@verteks.si
T: 03 828 18 00
G: 051 610 121
HACCP (angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk) je mednarodna metoda zagotavljanje varne prehrane. Določila HACCP so obvezna za vse pridelovalce krme za živino, poljedelce, živinorejce, transport in skladiščenje živil, gostince, trgovce z živili in vso predelovalno živilsko industrijo.
Verteks tg d.o.o.
Cesta na Ostrožno 99
3000 Celje
G: 041 335 302
G: 051 349 698
E: info@verteks.si